مهاجرت دانمارک

دسامبر 14, 2020

کادر درمان دانمارک

کادر درمان دانمارک   کشور دانمارک در سال های اخیر به عنوان یکی از مقاصد مهاجرت پرستاران ایرانی محسوب می شود. بر این اساس در این […]
آوریل 17, 2021

معرفی کشور دانمارک

معرفی کشور دانمارک   دانمارک به دانمارکی(Danmark) با نام رسمی پادشاهی دانمارک( Kongeriget Danmark) کشوری است در شمال اروپا و پایتخت آن کپنهاگ است در جزیره […]