اخبار آلمان

دسامبر 19, 2018

افزایش 500 هزار نفری جمعیت آلمان

افزایش 500 هزار نفری جمعیت آلمان     جمهوری فدرال آلمان کشوری در قاره اروپا با پایتخت برلین است. آلمان از شمال با دریای شمال ، دانمارک […]