تحصیلی مجارستان

دسامبر 20, 2020

ویزای تحصیلی مجارستان

ویزای تحصیلی مجارستان و شرایط عمومی آن   مجارستان با توجه به اینکه در محدوده مرکزی اروپا واقع شده است، همواره مرکز مبادلات فرهنگی و فکری بوده […]
اکتبر 10, 2022

دوره پری مدیکال یا فاندیشن در کالج های مجارستان

ورود به دانشگاه های پزشکی مجارستان دانشگاه های مختلف اروپا جهت پذیرش در رشته های علوم پزشکی همچون پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، […]