اخبار سوئد

دسامبر 9, 2018

درباره کشور سوئد

درباره کشور سوئد     سوئد کشوری با آب و هوای معتدل وقتی صحبت از آب و هوای سوئد می شود اغلب افراد تصویری از کشوری […]
ژانویه 9, 2019

مشاغل و حرفه های مورد نیاز در سوئد

مشاغل و حرفه های مورد نیاز در سوئد   کشور  سوئد از کشورهای اسکاندیناوی و واقع در شمال اروپا عضو شنگن و اتحادیه اروپا می باشد. […]